ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 Ενόψει της αναμόρφωσης του αναπτυξιακού νόμου, το Επιμελητήριο Χίου απέστειλε στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη επιστολή με προτάσεις που θα συμβάλλουν στην τόνωση του επενδυτικού κλίματος στην περιοχή μας.Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ενόψει της αναμόρφωσης του αναπτυξιακού νόμου, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χίου κρίνει σκόπιμο να σας υποβάλει τις παρακάτω προτάσεις, προκειμένου να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην μειονεκτική περιοχή μας, με την χορήγηση ουσιαστικών κινήτρων για την ίδρυση νέων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα προτείνεται:
• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειωθούν τα ποσοστά επιδότησης στο Βόρειο Αιγαίο, δεδομένων των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της νησιωτικότητας.
• Να παραμείνει το πλαφόν του ελάχιστου ύψους της επένδυσης στις 100.000 ευρώ . Σε περίπτωση που ο νέος νόμος σχεδιασθεί έτσι ώστε να υποδέχεται μόνο μεγάλα επενδυτικά σχέδια ο τοπικός επιχειρηματικός ιστός που αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
• Σε περίπτωση που ο Αναπτυξιακός Νόμος συνδεθεί με την υποχρέωση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, να λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις αυτοαπασχόλησης, καθώς και με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο στόχος της καταπολέμησης της ανεργίας. Για παράδειγμα ένας νέος αρτοποιός ο οποίος δημιουργεί μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ένα αρτοποιείο, ουσιαστικά αφενός εξασφαλίζει εργασία για τον ίδιο και αφετέρου αποδεσμεύει μία θέση εργασίας δεδομένου ότι και ο ίδιος θα εργαζόταν σε κάποιο αρτοποιείο εάν δεν αξιοποιούσε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου.
• Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ