ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Eπιμελητήριο Χίου, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ (Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), διοργάνωσε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του Προγράμματος: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010», με ομιλητή το στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, κ. Χάρη Παπαδόπουλο.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Χίου για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους μέσω του εν λόγω Προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Στην παρουσίαση του Προγράμματος παρευρέθησαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες. Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Α. Ζαννίκος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, τόνισε τη σημασία της «Πράσινης Επιχείρησης», όχι μόνο στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και ως επένδυση για το μέλλον των επιχειρήσεων. Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από τον κ. Παπαδόπουλο και η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους υλοποίησης του προγράμματος στην επιχείρηση τους.

Για το Πρόγραμμα, επιλέξιμες δαπάνες είναι: η διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, η προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών), η προμήθεια λογισμικού, οι δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια, η αγορά τεχνογνωσίας και οι αμοιβές συμβούλων.

Δικαιούχοι είναι οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στους κωδικούς Κ.Α.Δ. 10-33 και οι επιχειρήσεις του τομέα Υπηρεσιών, που αντιστοιχούν στους κωδικούς Κ.Α.Δ. 82.92 και 96.01.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ