Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών: Νέες προθεσμίες εγγραφής και καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση 1173/2023 (ΦΕΚ 6289/1.11.2023) με την οποία τροποποιείται η Α 1263/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον ανακαθορισμό τόσο της προθεσμίας εγγραφής και των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών όσο και της προθεσμίας καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση στο επισυναπτόμενο σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 6289/1.11.2023