Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 2095/Β/1-6-2020 αναφορικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020. 

Στο ΦΕΚ αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: 

– Τους κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες 

– Τις παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις

– Τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

– Τις διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων 

– Την επιβολή προστίμων

– Τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

– Την αρχή ενημέρωσης του κοινού

Συνημμένο το αναλυτικό ΦΕΚ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: