ΕΣΠΑ 2014-2020: 9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εβδομήντα δύο (72) επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.160.795,72  ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 297.961.351,91 ευρώ.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ