ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε οτι το Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" επαναπροκηρύσσει το διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ασθενοφόρου αυτοκινήτου για τις ανάγκες του, την 15-6-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 3220/11-5-2009 αναλυτική διακήρυξη απο το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ, τηλ. 22713-50106 και φαξ 22713- 50241

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ