Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ

Επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης για τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ