Δ/νση Αστυνομίας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του επιτελείου και όλων των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους έως τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00, στο Αρμόδιο Γραφείο Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου στην οδό Κουντουριώτου 32, στη Χίο (Τ.Κ.82132).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ _ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ