ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΝ /ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι :
α) H ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη τροφοδότη της σχολής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της σχολής, (Δημοκρατίας 26,Χίος) στις 6/9/2010, ημέρα Δευτέρα και από ώρας 11.00 μέχρι 12.00, κατά το σύστημα κλειστών προσφορών.

Η παροχή τροφοδοσίας αρχίζει από 1-10-2010 για εξήντα (60) περίπου σπουδαστές και από 16-2-2011 για εξήντα (60) πάλι περίπου σπουδαστές.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στη Διοίκηση της Α.Ε.Ν. στο τηλέφωνο 22710-44431 ή στο Επιμελητήριο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331, και

β) H ΑΕΝ/Οινουσσών, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη τροφοδότη της σχολής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ακαδημίας (Οινούσσες), στις 2/9/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, κατά το σύστημα κλειστών προσφορών.

Η παροχή τροφοδοσίας αρχίζει από 1-10-2010 για εβδομήντα (70) περίπου σπουδαστές και από 16-2-2011 για εβδομήντα (70) πάλι περίπου σπουδαστές.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στη Διοίκηση της Α.Ε.Ν. στο τηλέφωνο 22710-55209 ή στο Επιμελητήριο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331.

Πηγή: ΑΕΝ/ΧΙΟΥ-ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ