ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια πραγματοποίησης του εκδρομικού προγράμματος Ν. Θεσσαλονίκης έτους 2011, προκηρύσσει στις 15 Μαρτίου 2011, ανοικτό διαγωνισμό , για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι τις 3.00 μ.μ. στις 14 Μαρτίου 2011.

Για την παραλαβή αντιτύπου της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο και στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331 ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oee.gr>ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

Πηγή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ