Έρευνα με στόχο τη διερεύνηση προσδιοριστικών παραγόντων της βιώσιμης ανάπτυξης απομακρυσμένων νησιωτικών οικοσυστημάτων

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών διεξάγει έρευνα πεδίου με στόχο τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της βιώσιμης ανάπτυξης απομακρυσμένων νησιωτικών οικοσυστημάτων ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, τις μεταφορές και την εφοδιαστική.

Στο πλαίσιο αυτό, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στη διεξαγωγή της έρευνας, μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στην ερευνήτρια Δρ. Π. Πουλάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση panoraia@aegean.gr

Συνημμένο το ερωτηματολόγιο καθώς και γενικότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ