αρχική σελίδα
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  RSS 2.0 

ΕΣΠΑ 2014-2020:Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» για τη 2η περίοδο υποβολών

(13/11/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω»

(06/11/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

(06/11/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναστολή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(31/10/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Παράταση του χρόνου υλοποίησης και υποβολής αιτήματος πληρωμής για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

ημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ , (22/10/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση του χρόνου υλοποίησης και υποβολής αιτήματος πληρωμής για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ (21/10/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (21/10/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Απόφαση 6ης τροποποίησης της δράσης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ

(30/09/2019)

περισσότερα »

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.β.3 "Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020

Προκήρυξη δράσης "Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020 (26/09/2019)

περισσότερα »

Έναρξη υποβολών στη Δράση "Εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ"

Από την 16η Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ». (13/09/2019)

περισσότερα »

Προδημοσίευση που αφορά την Πρόσκληση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων"

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (08/07/2019)

περισσότερα »

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών

Ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών». (08/07/2019)

περισσότερα »

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2 "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ " (16/05/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(10/04/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (B' Κύκλος)» (ΕΠΑνΕΚ)

(04/04/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)» (ΕΠΑνΕΚ)

(04/04/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

(27/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

(18/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης & 6η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την Δράση:"Επιχειρούμε Έξω"

(12/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(12/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(08/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(08/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 8η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"

(08/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

(04/03/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 : 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» (ΕΠΑνΕΚ)

  (28/02/2019)

περισσότερα »

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και αυξάνεται η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

(28/02/2019)

περισσότερα »

Αύξηση προϋπολογισμού των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

(28/02/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δημοσίευση Ερωτήσεων-Απαντήσεων της δράσης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ

(22/02/2019)

περισσότερα »

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

(14/02/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕ

(06/02/2019)

περισσότερα »

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

(06/02/2019)

περισσότερα »

Περιφέρεια Β.Αιγαίου : 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020)

(04/02/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(04/02/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τρίτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(23/01/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(14/01/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(07/01/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

(07/01/2019)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

(28/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(24/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» - Αύξηση προϋπολογισμού

(21/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ " Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση"

(21/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

(21/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αποφάσεις για τη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ

(13/12/2018)

περισσότερα »

Αποφάσεις για τις Δράσεις "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές", "Επιχειρούμε Έξω" και "Μεταφορικό Ισοδύναμο"

(07/12/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 4 – 6 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ

(30/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

(30/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση παράτασης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πιστοποίησης–επαλήθευσης για τους Δικαιούχους της 1ης ομαδικής Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(29/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(29/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

(28/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(28/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(28/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

(21/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» - 1η περίοδος υποβολών

  (16/11/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανάρτηση Αφίσας της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ

(16/11/2018)

περισσότερα »

2014-2020: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις "Ψηφιακό 'Αλμα" και "Ψηφιακό Βήμα"

(31/10/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Επισυνάπτεται έντυπο με δράσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)  για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  ..... (22/10/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» - 1η περίοδος υποβολών

(19/10/2018)

περισσότερα »

Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

(16/10/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

(16/10/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Υποχρεώσεις Δημοσιότητας για τους δικαιούχους της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ

(02/10/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"

(28/09/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

(28/09/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δέκατη (10η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(24/09/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υλοποίηση της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(18/09/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(17/09/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση "Επιχειρούμε Έξω"

(31/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(31/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανακοινώθηκαν οι Εγκρίσεις του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"

(27/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

(10/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(01/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(01/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(01/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

(01/08/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Εξω»

(27/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

(27/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα»-Ορθή Επανάληψη

(27/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» -Ορθή Επανάληψη

(27/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για τη 2η περίοδο υποβολής

(17/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποιημένος Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(09/07/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Υποχρεώσεις δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ

(06/06/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προκήρυξη νέας δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"

(05/06/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Προκηρύξεις Νέων Δράσεων (Ψηφιακό Βήμα- Ψηφιακό Άλμα-Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου)

(04/06/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και της Απόφαση Απόρριψης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

(01/06/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική κατάταξή τους στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B Κύκλος»

(29/05/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(24/05/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για την 1η περίοδο υποβολής

(23/05/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(08/05/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αποφάσεις και ΦΕΚ αναφορικά με τις δράσεις «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ» του ΕΠΑνΕΚ

(19/04/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δικαιολογητικά ένταξης έργων για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ

(03/04/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Δικαιολογητικά ένταξης έργων για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ_Ορθή Επανάληψη 02.04.2018

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την Πέμπτη, 10/05/2018.Τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.elanet.gr/28-03-2018-_-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84-2/ ..... (03/04/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" - Παράταση έως τις 15/5/2018

(03/04/2018)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά ένταξης έργων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

(30/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B Κύκλος» - 1η περίοδος υποβολών

(27/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

     (27/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων" του ΕΠΑνΕΚ

(27/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α κύκλος)

(26/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

  (23/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ

(22/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  (01/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Επισημάνσεις για τη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ

  (01/03/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α Κύκλος)

(26/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 :Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης της 2ης και 3ης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος»

  (20/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" του ΕΠΑνΕΚ

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(12/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

(09/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος» της πρώτης περιόδου υποβολής

(05/02/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Α Κύκλος

(29/01/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑνΕΚ: Ανακοίνωση για τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

(24/01/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑνΕΚ: Ανακοίνωση ΕΦΕΠΑΕ για τη δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

    (24/01/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 :Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(19/01/2018)

περισσότερα »

Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

(18/01/2018)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

(18/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πληροφοριακό υλικό της δράσης "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ

(12/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πληροφοριακό υλικό της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του ΕΠΑνΕΚ

(12/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης και τελευταίας, περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (B κύκλος)

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Πέμπτη Τροποποίηση & Αύξηση Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πρώτη τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(04/12/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέα Δράση: «Επιχειρούμε Έξω»

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(20/11/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' κύκλος)

(08/11/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

(08/11/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και αύξηση του προϋπολογισμού

(23/10/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Σηματοδότηση των έργων του ΕΠΑνΕΚ

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ξεκίνησε η υποβολή της Β'περιόδου της δράσης "Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανακοίνωση για υποβολή φυσικών φακέλων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στη δράση:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 :Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την Παράταση της Δράσης «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανακοίνωση για υποβολή φυσικών φακέλων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ)

(05/09/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Απόφαση Παράτασης Προσκόμισης Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑνΕΚ)

(30/08/2017)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Νέο Ενδιάμεσο "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση: "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"(ΕΠΑνΕΚ)

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμότους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος»

  Πατήστε στους συνδέσμους  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=365  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=366 ..... (07/08/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Απόφαση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για τη δράση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

(04/08/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β' ΚΥΚΛΟΣ" του ΕΠΑνΕΚ

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τροποποίηση» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Πατήστε στο σύνδεσμο  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=342 ..... (10/07/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»(ΕΠΑνΕΚ)

(10/07/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έναρξη υποβολής προτάσεων (Α' Φάση) στη δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)" του ΕΠΑνΕΚ

(07/07/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) - Σύνοψη Προγράμματος

(20/06/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

(08/06/2017)

περισσότερα »

Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(01/06/2017)

περισσότερα »

Έγκριση του πρακτικού 14/16.03.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

(22/05/2017)

περισσότερα »

Πρόγραμμα χρηματοδότησης στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

(27/04/2017)

περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έως την 15η Ιουνίου 2017

(27/04/2017)

περισσότερα »

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

(06/04/2017)

περισσότερα »

Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(06/04/2017)

περισσότερα »

Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(03/04/2017)

περισσότερα »

Πρόγραμμα : «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

(14/03/2017)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

(23/02/2017)

περισσότερα »

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

(23/02/2017)

περισσότερα »

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

(16/02/2017)

περισσότερα »

Σύσταση για την αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών

(13/02/2017)

περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

(03/02/2017)

περισσότερα »

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

(31/01/2017)

περισσότερα »

Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(30/01/2017)

περισσότερα »

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

(25/01/2017)

περισσότερα »

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

(24/01/2017)

περισσότερα »

Παράταση υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής έως 30/1/2017 για τον Αναπτυξιακό Νόμο

(23/01/2017)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ: Τροποποίηση και Παράταση της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" -ΕΠΑνΕΚ

     Πέμπτη (5η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων του Προγράμματος:"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"   ..... (28/12/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ορισμός Αξιολογητών για τη δράση "Αναβάθμιση επιχειρήσεων στις νέες αγορές"

(13/12/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ» του ΕΠΑνΕΚ

(05/12/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

(28/11/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Υποστηρικτικό υλικό για τα δικαιολογητικά ένταξης δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(15/11/2016)

περισσότερα »

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών - Ενημέρωση επιχειρήσεων

(15/11/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2007-2013: "Τροποποίηση του προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

(09/11/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2007-2013 : Τροποποίηση του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

(07/11/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2007-2013: ΥΑ τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

(03/11/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(27/10/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ορισμός Αξιολογητών για τις δράσεις "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" και "Αναβάθμιση επιχειρήσεων στις νέες αγορές"

(26/10/2016)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών

(19/10/2016)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

(19/10/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2007-2013: Τροποποίηση προγράμματος "Εξωστρέφεια ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ

(19/10/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(13/10/2016)

περισσότερα »

Τροποποίηση Οδηγών των Προγραμμάτων "ΕΧΕΟΜ" (ΕΠΑΝ ΙΙ) και "Ενίσχυση ΜμΕ" (ΠΕΠ)

(29/09/2016)

περισσότερα »

Νέες υπηρεσίες για τις εξαγωγικές ΜμΕ - συγκεντρωτική παρουσίαση

  Θέμα: Νέες υπηρεσίες για τις εξαγωγικές ΜμΕ - συγκεντρωτική παρουσίαση   Συνημμένα σας αποστέλλουμε κάποιες από τις νέες υπηρεσίες της Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που βοηθούν τις εξαγωγικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσειςόλης της χώρας. ·         Ανάρτηση καταλόγων με επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής διαφόρων χωρών, που δραστηριοποιούνται σε κύριους εξαγωγικούς τομείς της χώρας μας, στην ιστοσελίδα AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών (10.000 εισαγωγικές ξένες επιχειρήσεις για όλους ..... (27/09/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενεργοποίηση του Τest Καταλληλότητας των Αξιολογητών και της Διαδικασίας Αξιολόγησης για τη Δράση «Nεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ

(20/09/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(25/07/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

(15/07/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

(06/07/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

(24/06/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ορθή Επανάληψη - Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(17/06/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 :Παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

  (06/06/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ανακοίνωση για την σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)

(20/05/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020:Παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις 2 δράσεις : «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

(13/05/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Αύξηση προϋπολογισμού για τον Α Κύκλο του Προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" από τα 32,5 εκ.ευρώ στα 50 εκ.ευρώ & Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έως 24/5/2016

       http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=978   ..... (28/04/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: 2η τροποποίηση και παράταση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη 'Νεοφυή Επιχειρηματικότητα'

(26/04/2016)

περισσότερα »

Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

        (21/04/2016)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  (14/04/2016)

περισσότερα »

Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020

(01/04/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''

(31/03/2016)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(23/03/2016)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

(23/03/2016)

περισσότερα »

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ

(30/12/2015)

περισσότερα »

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ

(16/12/2015)

περισσότερα »

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ

(16/12/2015)

περισσότερα »

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Εξωστρέφεια ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ

(13/11/2015)

περισσότερα »

Παράταση προγραμμάτων "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ

(03/11/2015)

περισσότερα »

Αποδοχή Πρακτικού 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ‏

(16/09/2015)

περισσότερα »

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

(01/09/2015)

περισσότερα »

Επικαιροποίηση Οδηγού Υλοποίησης Προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ

(24/08/2015)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ" ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

  ..... (15/06/2015)

περισσότερα »

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων »

(09/06/2015)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ" ΤΩΝ ΠΕΠ

(27/04/2015)

περισσότερα »

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ"

(03/03/2015)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ''

(16/02/2015)

περισσότερα »

Παράταση των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ

(28/01/2015)

περισσότερα »

Αποφάσεις Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας - ΠΕΠ Μ.Μ.Ε‏.

(19/01/2015)

περισσότερα »

Υπουργικές Αποφάσεις για το πρόγραμμα "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ‏

(19/01/2015)

περισσότερα »

Τροποποίηση του προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ‏

(19/01/2015)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ"‏

(09/01/2015)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"‏

(09/01/2015)

περισσότερα »

Νέες Αποφάσεις για ένταξη κατόπιν ενστάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ

(19/12/2014)

περισσότερα »

Προδημοσίευση των δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

(12/12/2014)

περισσότερα »

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

(11/12/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ''‏

(03/11/2014)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ''‏

(03/11/2014)

περισσότερα »

Τροποποίηση προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(29/10/2014)

περισσότερα »

Ανακοίνωση νέας προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος«Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ‏

(16/10/2014)

περισσότερα »

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών» ως προς την προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων

(09/10/2014)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ''‏

  ..... (13/08/2014)

περισσότερα »

Δελτίο Τύπου για την παράταση των προγραμμάτων "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" και "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(23/07/2014)

περισσότερα »

Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) τροποποίησης των ΥΑ Διαπίστωσης Πλήρωσης Όρων του προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

  ..... (27/06/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΕ ΕΠΕΑΑ‏

(27/06/2014)

περισσότερα »

Έγκριση Εντύπων Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 50% & 100% - ΓΕ ΕΠΕΑΑ‏

(25/06/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΧΕΟΜ‏

(25/06/2014)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''

      Δείτε εδώ το αρχείο των αποφάσεων ..... (11/06/2014)

περισσότερα »

Yπουργικές Αποφάσεις αποδοχής και απόρριψης αιτημάτων θεραπείας για το Πρόγραμμα: "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

(04/06/2014)

περισσότερα »

Τροποποίηση της υπ’αριθµ. Φ/Β.20/1/4607/458/30-4-2010 Υ.Α. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη ∆ράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010»

(30/05/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ‏

(15/05/2014)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ/ΠΕΠ''‏

  Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των δυνητικά εντασσόμενων έργων [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ] ..... (15/05/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΑΑ‏

(06/05/2014)

περισσότερα »

Υπουργικές Αποφάσεις Αποδοχής-Απόρριψης των Αιτημάτων Θεραπείας του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ

(30/04/2014)

περισσότερα »

Συνολικά Αποτελέσματα Αξιολογήσεων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(17/04/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΕΠΕΑΑ‏

(17/04/2014)

περισσότερα »

ΥΑ τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και ΕΠ» του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(17/04/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΤΩΝ ΠΕΠ‏

(16/04/2014)

περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 13/19.02.2014 για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(15/04/2014)

περισσότερα »

ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ/ΠΕΠ"‏

(14/04/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"‏

(14/04/2014)

περισσότερα »

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ/ΠΕΠ"‏

(09/04/2014)

περισσότερα »

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων και Έντυπο Αξιολόγησης Μελετών και Ιστοσελίδων για το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"‏

(08/04/2014)

περισσότερα »

Ανακοίνωση ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ για τα αποτελέσματα των επιτροπών αξιολόγησης των ενστάσεων του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ‏

(04/04/2014)

περισσότερα »

Υπουργικές Αποφάσεις Παράτασης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ‏

(31/03/2014)

περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ‏

(31/03/2014)

περισσότερα »

ΥΑ τροποποίησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και ΕΠ» του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(21/03/2014)

περισσότερα »

Έντυπο και Οδηγίες Συμπλήρωσης της "Αίτησης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών" για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

(17/03/2014)

περισσότερα »

Νέο έντυπο ΥΔ για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"‏

(14/03/2014)

περισσότερα »

ΥΑ Αποδοχής Πρακτικών του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"‏

(14/03/2014)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις Οδηγού "Εναλλακτικού Τουρισμού"

(13/03/2014)

περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

 ..... (24/02/2014)

περισσότερα »

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (3Η ΕΚΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

(13/03/2014)

περισσότερα »

Υπουργικές Αποφάσεις νέας καταληκτικής ημερομηνίας για τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

(11/02/2014)

περισσότερα »

Επικαιροποιημένα έντυπα του Προγράμματος‏ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ

(11/02/2014)

περισσότερα »

Επικαιροποιημένα έντυπα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

(11/02/2014)

περισσότερα »

Αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» - Απένταξη ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

(11/02/2014)

περισσότερα »

Επικαιροποιημένα έντυπα τροποποιήσεων και αιτήσεων επαλήθευσης δαπανών του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ 1/2‏

(11/02/2014)

περισσότερα »

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων και Δικαιολογητικά Ένταξης-Πιστοποίησης-Πληρωμής του Προγράμματος "Δράσεις 1 & 2" του ΕΠΕΑΑ‏

(22/01/2014)

περισσότερα »

Τροποποίηση αποφάσεως ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

(22/01/2014)

περισσότερα »

Αίτηση Επαλήθευσης / Πιστοποίησης Δαπανών (Ενδιάμεση 20%) του Προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ‏

(22/01/2014)

περισσότερα »

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ"‏

(17/01/2014)

περισσότερα »

Γυναικεία Απασχόληση - Έντυπα Προκαταβολής‏

(14/01/2014)

περισσότερα »

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων και Προδιαγραφές Σηματοδότησης του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ‏

(14/01/2014)

περισσότερα »

Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές» του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(14/01/2014)

περισσότερα »

«Έντυπο Αίτησης Λήψης Προκαταβολής Δικαιούχου» για το Πρόγραμμα «Γυναικεία Απασχόληση» του ΕΠΕΑΑ‏

(14/01/2014)

περισσότερα »

Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(13/01/2014)

περισσότερα »

Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(13/01/2014)

περισσότερα »

ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης Έτους 2014

(27/12/2013)

περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση τροποποίησης Οδηγού Πογράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ‏

(23/12/2013)

περισσότερα »

Έντυπα υποβολής αιτημάτων, οδηγίες σύνταξης και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ (3/3)‏

 ..... (23/12/2013)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ''ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ''

(05/12/2013)

περισσότερα »

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ>>

(06/11/2013)

περισσότερα »

Εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ"‏

(01/11/2013)

περισσότερα »

Τροποποίηση του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ"‏

(01/11/2013)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"‏

(11/10/2013)

περισσότερα »

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

(02/07/2013)

περισσότερα »

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα». Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται από 15.04.2013 μέχρι τις 31.05.2013 στο δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα): www.ependyseis.gr/mis.

 ..... (19/04/2013)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

  ..... (15/04/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

(15/04/2013)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΨΗ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

 ..... (15/04/2013)

περισσότερα »

Συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων.

(03/04/2013)

περισσότερα »

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

(07/03/2013)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» (15-2-13)

 ..... (19/02/2013)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ..... (13/02/2013)

περισσότερα »

'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(28/01/2013)

περισσότερα »

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»

(23/01/2013)

περισσότερα »

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Το Επιμελητήριο Χίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα : «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» (15/01/2013)

περισσότερα »

Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας των Νέων.

(14/01/2013)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

(28/11/2012)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ DIGI RETAIL ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

(13/09/2012)

περισσότερα »

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.: 3970 / 1082 / Α2/23-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 17.00 ΩΡΑ ΤΗΣ 13ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"».

 ..... (26/07/2012)

περισσότερα »

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ) ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

   ..... (29/05/2012)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2012. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

(29/05/2012)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ DIGI-MOBILE,DIGI-RETAIL,DIGI-CONTENT, DIGI-LODGE

(14/05/2012)

περισσότερα »

3η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΣΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

 ..... (03/05/2012)

περισσότερα »

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

(03/05/2012)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων. • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών. • Ένδυση - Υπόδηση: Νέες προοπτικές

(05/04/2012)

περισσότερα »

ΔΈΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

(01/03/2012)

περισσότερα »

Παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

(20/02/2012)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

(17/01/2012)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

(11/01/2012)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ DIGI-MOBILE

(05/01/2012)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ..... (03/01/2012)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE

(23/12/2011)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

. (29/11/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

(01/11/2011)

περισσότερα »

ΛΗΓΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(31/10/2011)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

(18/10/2011)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(18/10/2011)

περισσότερα »

ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(14/10/2011)

περισσότερα »

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ" ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

.. (11/10/2011)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(27/09/2011)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

 ..... (21/09/2011)

περισσότερα »

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(21/09/2011)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(20/09/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

(20/09/2011)

περισσότερα »

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

(25/07/2011)

περισσότερα »

Δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

(07/06/2011)

περισσότερα »

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(07/06/2011)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(25/05/2011)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(20/05/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ- CLUSTERS"

(16/05/2011)

περισσότερα »

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(11/05/2011)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(11/05/2011)

περισσότερα »

O ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τα κυριότερα σημεία του νέου επενδυτικού νόμου (3908/2011) παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο έντυπο που εξέδωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (08/04/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

(24/03/2011)

περισσότερα »

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΑΠΟ 30 εκ ΣΕ 100 εκ ΕΥΡΩ

(23/03/2011)

περισσότερα »

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

(23/03/2011)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

(17/03/2011)

περισσότερα »

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

(25/02/2011)

περισσότερα »

"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

(18/02/2011)

περισσότερα »

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(10/02/2011)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

(10/02/2011)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 200.00 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

(10/02/2011)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"

(03/02/2011)

περισσότερα »

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

(24/01/2011)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

 ..... (20/01/2011)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

  (14/01/2011)

περισσότερα »

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

(21/12/2010)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"

.. (17/12/2010)

περισσότερα »

Επιμήκυνση εξόφλησης δανείων ΜΜΕ με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ

(02/12/2010)

περισσότερα »

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ "DIGI-CONTENT" KAI "DIGI-RETAIL"

(23/11/2010)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

http://www.oaed.gr/Repository/FI_2035.file..... (04/11/2010)

περισσότερα »

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ , 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 ..... (04/11/2010)

περισσότερα »

«Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»

 ..... (21/10/2010)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"

(07/10/2010)

περισσότερα »

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

(25/08/2010)

περισσότερα »

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

(10/08/2010)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

(27/07/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3299/2004

Παρακαλούνται οι φορείς που έχουν υποβάλλει επενδυτικά σχέδια προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του ν. 3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (σχέδια που δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην ΚΓΕ ή σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί) να προσκομίσουν έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 συμπληρωματικά στοιχεία, απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής τους. (15/07/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(12/07/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64

(07/07/2010)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ'

(18/06/2010)

περισσότερα »

Προδημοσίευση Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

Πρόγραμμα επιδότησης : Πράσινος Τουρισμός Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ). Η Πράξη υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Κ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006), για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καλεί ..... (27/05/2010)

περισσότερα »

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

(27/05/2010)

περισσότερα »

Προδημοσίευση Προγράμματος "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές"

Το Πρόγραµµα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ)για την παροχή ενισχύσεων σε υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας,της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας ..... (06/05/2010)

περισσότερα »

Προκηρύχθηκαν τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

(14/05/2010)

περισσότερα »

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010- ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010

(15/04/2010)

περισσότερα »

ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

(31/03/2010)

περισσότερα »

Σε ισχύ 3 προγράμματα για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία

(14/01/2010)

περισσότερα »

ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

(29/12/2009)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (16/10/2009)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

(01/10/2009)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(01/10/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

(18/09/2009)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15/10/2009

(09/02/2010)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009", "ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009" ΚΑΙ "ΜΕΤΟΙΚΩ 2009"

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 60%ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

(09/02/2010)

περισσότερα »

3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τρία νέα προγράμματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση του «πράσινου» επιχειρείν. Πρόκειται για τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2009», «Πράσινες Υποδομές 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.ΑΝ ΙΙ), καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) των 5 περιφερειών μεταβατικής στήριξης. Πιο αναλυτικά: (23/07/2009)

περισσότερα »

ΣΤΗΡΙΖΩ- ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Χίου ενημερώνει οτι προδημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των προγραμμάτων "Στηρίζω 2009", "Διαπιστευθείτε 2009" και "Σύγχρονη Επιχείρηση 2009" (23/07/2009)

περισσότερα »

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(09/02/2010)

περισσότερα »

3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τρία προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» που θα προκηρυχθούν το φθινόπωρο, και απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (29/06/2009)

περισσότερα »

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνει οτι ο Ο.Α.Ε.Δ. κατάρτισε Πρόγραμμα έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών. (27/05/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

(12/05/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

(08/05/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ

(23/01/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκηρύχθηκε η δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)", που υλοποιείται απο την "Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ" και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013" (28/04/2009)

περισσότερα »

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(09/02/2010)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σε νέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013. (10/03/2009)

περισσότερα »

O E.O.M.M.E.X. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ και στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. αναλαμβάνει την υλοποίηση των Προγραμμάτων ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (10/03/2009)

περισσότερα »

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(05/03/2009)

περισσότερα »

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(05/03/2009)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

(24/02/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν φέτος χιλιάδες νέοι αγρότες, από όλη την Ελλάδα και ανεξάρτητα από την προηγούμενη επαγγελματική τους απασχόληση, με γενναία κίνητρα και ειδικές ενισχύσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν δικές τους γεωργικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Ήδη υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη οι αποφάσεις για την Προκήρυξη του Μέτρου 1.1.2 “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” του Προγράμματος..... (04/02/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ

(23/01/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 22 – 32 ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».   Ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ορίζεται η 21/11/2008, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στ..... (05/12/2008)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 33-64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 33-64 ΕΤΩΝ..... (23/01/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ,ΗΛΙΚΙΑΣ 31 ΕΩΣ 44

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 31 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ (23/01/2009)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δες την Ψηφιακά 2008 - φορητοί υπολογιστές για πρωτοετείς φοιτητές (16/10/2008)
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους (16/10/2008)
Επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα καθώς και επιδότηση χρηματοδοτικών μισθώσεων (16/10/2008)
Εκπαίδευση γονέων μαθητών Γυμνασίων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (16/10/2008)