αρχική σελίδα
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Χ: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ''Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών καθαρισμών Χίου έτος 2019''
06/05/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

πατήστε για μεγέθυνση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου) που έχει την έδρα της στη Χίο (οδός Δημοκρατίας 4) διακηρύσσει με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμής της παρεχόμενης υπηρεσίας ανά μονάδα και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την «Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών καθαρισμών Χίου έτους 2019» με CPV 45259100-8 συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€)  πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Χίο την 20/5/2019 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β’) και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική Διακήρυξη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ