αρχική σελίδα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης : «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018 – 2020»
30/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

πατήστε για μεγέθυνση

 Σας ενηµερώνουµε ότι έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (Α.Α συστήµατος 61477) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α. www.pvaigaiou.gov.gr. η µε αριθ. πρωτ. 44639/2640/26-07-2018 (Α∆Α: 6ΧΩ27ΛΩ-ΖΓΖ, Α∆ΑΜ: 18PROC003484942) ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του µοναδικού Υποέργου της Πράξης : «∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018 – 2020».

 

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)