αρχική σελίδα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στα πλαίσια του ΤΕΒΑ
27/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

πατήστε για μεγέθυνση

 

 Σας ενηµερώνουµε ότι έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (Α.Α συστήµατος 61384) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α. www.pvaigaiou.gov.gr  η µε αριθ. πρωτ. 43070/2573/19-07-2018 (Α∆Α: Ψ83Β7ΛΩ-5Υ∆, Α∆ΑΜ: 18PROC003453864) ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισµού, για την Προµήθεια Ειδών Τροφίµων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – ΚΣ Λήµνου, Σάµου, Ικαρίας - Υποέργο 3: Είδη Τροφίµων» που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους  Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

 

Αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη επιστολή. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)